Podręcznik do języka polskiego – Oblicza epok 1.1

Podręcznik do języka polskiego – Oblicza epok 1.1

Oblicza epok – wiedza na piątkę

Jeśli szukasz podręcznika szkolnego do języka polskiego, z którym żaden sprawdzian nie będzie dla Ciebie wyzwaniem przedstawiamy Ci opracowany na wysokim poziomie podręcznik – Oblicza epok Język polski 1.1 Podręcznik zakres podstawowy i rozszerzony.

Oblicza epok do klasy 1 składa się z następujących działów opowiadających o trzech wybranych epokach historyczno-literackich:

  • biblia w literaturze i kulturze,
  • literatura Greków i Rzymian,
  • średniowiecze.

Wiedza w podręczniku uporządkowana jest chronologicznie i w bardzo logiczny sposób ukazuje wiedzę na temat kolejnych epok. Każda z wymienionych epok zaprezentowana w książce podzielona jest na tematy lekcyjne, z których uczniowie wyniosą porządną dawkę wiedzy.

Wiedza przekazywana w ciekawy sposób

Podręcznik Oblicza epok 1.1 nie stanowi jednego ciągłego tekstu. Każdą lekcję rozpoczynają wyjaśnienia i wprowadzenia w konkretny temat. Uczniowie mogą dyskutować, ogólnikowo poznać zakres obowiązującego ich materiału i dopiero po takim rozpoczęciu lekcji przechodzą do wiedzy szczegółowej. Taki zabieg pomaga lepiej przejść do analiz i interpretacji danych tekstów i zagadnień. Uczniowie mają wtedy już ogólne pojęcie na dany temat i łatwiej jest im zrozumieć nowe zagadnienia. Dodatkowo wszystkie lekcje zawierają zadania, które zwracają uwagę na elementy kluczowe wiedzy, które uczniowie powinni wynieść z zajęć.

Dzięki podręcznikowi dzieci nauczą się zwracać uwagę na najważniejsze i najbardziej istotne fragmenty tekstów. Przyswoją również wiedzę, tak bardzo wymaganą w Naszym szkolnictwie, w sposób ciekawy i angażujący do pracy własnej i grupowej. Uczniowie zdobędą wiedzę nie tylko teoretyczną z języka polskiego. Nauczą się również bardzo praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennym życiu, takich jak m.in.: umiejętność dyskutowania, pracy w grupie oraz pracy indywidualnej, wnikliwej interpretacji tekstu, a także umiejętności retorycznych.

Usystematyzowana i logicznie przestawiona wiedza

Podręcznik zawiera aktualne porównania i zestawienia. Teksty z dawnych epok zestawione są z tekstami współczesnymi. Ukazuje to aktualność starszych tekstów i pomaga lepiej zrozumieć wiele nowych zagadnień uczniom.

Książka zawiera również miniprzewodniki, dzięki którym dzieci mogą usystematyzować przyswajaną wiedzę. Specjalnie dla uczniów stworzone zostały podsumowania, które są idealnym źródłem wiedzy w pigułce przed sprawdzianami i kartkówkami.

Podręcznik stworzony przez Chemperek Dariusza, Kalbarczyka Adama i Trześniowskiego Dariusza stanowi porządną podstawę wiedzy i zagadnień historyczno-literackich. Cała wiedza jest bardzo logicznie ułożona i przedstawiona. Wszystkie kluczowe pojęcia są szczegółowo wyjaśniane, a teksty poddane dokładnej analizie i interpretacji.

Daniel